Regulamin

Operator parkingu wprowadza strefę płatnego parkowania zgodnie z regulaminem i cennikiem operatora. Zasady uiszczania opłat za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego określa Regulamin Telpark.

Regulaminy szczegółowe operatorów

Regulamin parkingu Katowice ul. Gallusa (K Investment)