Contact

The TELPARK Access Control System is run by MulticTechnology Sp z o.o. www.multic.pl

Multic Technology Sp z o.o.
ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko - Biała

Adres do korespondencji
Multic Technology Sp z o.o.
ul. Legionów 26-28 Kompleks Nowe Miasto Budynek A, 43-300 Bielsko - Biała

NIP 5472122894
REGON 241600041
KRS 0000359954

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej , Wydział VIII Gospodarczy krajowego rejestru sądowego , KRS 0000359954

email: biuro@multic.pl

Serwis

Przyjmowanie zgłoszeń 24/7
tel.: +48 33 828 25 20
mobile: +48 570 130 770
e-mail: serwis@multic.pl
e-mail: serwis24@multic.pl